News & Event

News & Event


FOCO Life+ (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ร่วมเติมเต็มความสดชื่นให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ณ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นำโดย คุณปริยพันธ์ สนาวี ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทย อกริ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคน้ำมะพร้าวผสมน้ำผึ้งเลมอน จำนวน 30 ลัง และน้ำมะพร้าวผสมทับทิมและมิกซ์เบอร์รี่ จำนวน 20 ลัง ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่ช่วยเหลือเด็กไทยที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสีย บิดามารดาขาดญาติมิตรให้สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ได้รับความรัก ความอบอุ่น เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้านมูลนิธิฯ และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข


Another alt text

FOCO Life + (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ในงานเทศกาลกระจาด

Another alt text

FOCO Life+ (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) รุดหน้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 หวังเขย่าตลาดวงการน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม

Another alt text

FOCO Life+ (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ไม่หยุดยั้งรุดหน้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 หวังเผยโฉมน้ำมะพร้าวเผา 100% โฉมใหม่