News & Event

News & Event


FOCO Life+ (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ร่วมส่งเสริมการออกกำลังกายสนับสนุนงานวิ่ง Suan Dusit Tourism Run 2018

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา FOCO Life (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ยกทีมไปร่วม “พลัสความสดชื่น” ให้กับเหล่าบรรดานักวิ่งในงาน Suan Dusit Tourism Run 2018 (วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง) จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและผู้สนับสนุนต่างๆ ซึ่ง FOCO Life (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ก็ร่วมเป็นผู้สนับสนุนด้วย และสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดหลังจากการหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สนับสนุนวิถีไทย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักวิ่งตอบรับเข้าร่วมกว่า 4,200 คน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสดชื่นอย่างทั่วถึงจากการดื่มน้ำมะพร้าวเผา (Roasted Coconut Water) 100% และน้ำมะพร้าวแท้ 100% (Coconut Water) ตรา FOCO Life (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ตลอดทั้งงาน


Another alt text

FOCO Life+ (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ไม่หยุดยั้งรุดหน้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 หวังเผยโฉมน้ำมะพร้าวเผา 100% โฉมใหม่

Another alt text

FOCO Life+ (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) ร่วมเติมเต็มความสดชื่นให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

Another alt text

FOCO Life+ (โฟโก้ ไลฟ์ พลัส) รุดหน้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 หวังเขย่าตลาดวงการน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม